Valérie Poinsot fotografiemask
CE1A17A6-019E-4BA1-9840-32FABDCF3286

 

Již od 70. let 20. století se Christian Boiron snažil dokázat, že podnik lze řídit jinak, a to především sladěním firemních cílů a sociálních výzev. Sdílím tuto ambici, která je základem modelu rozvoje a organizace společnosti Boiron, a jsem hrdá na to, že v ní sama pokračuji i dnes. Stejně jako tomu bylo při vzniku naší společnosti, bude i nadále naší snahou chránit přírodu, z níž získáváme suroviny, respektovat naše zaměstnance, kteří ze sebe vydávají to nejlepší, a uspokojovat zákazníky, kteří více než kdykoliv předtím potřebují chránit své zdraví.

Již od 70. let 20. století se Christian Boiron snažil dokázat, že podnik lze řídit jinak, a to především sladěním firemních cílů a sociálních výzev. Sdílím tuto ambici, která je základem modelu rozvoje a organizace společnosti Boiron, a jsem hrdá na to, ...

Valérie Lorentz-Poinsot, generální ředitelka

Závazkyplay

Závazek:
respekt

Humanistický duch

 

- Respektovat pacienty a další aktéry ve zdravotnictví prostřednictvím nabídky kvalitních, spolehlivých a bezpečných homeopatických léčivých přípravků.

Více informací …

 - Nabízet zaměstnancům pracovní podmínky, které budou zvyšovat jejich pracovní uspokojení.

 

 - Zaměřovat se na ochranu životního prostředí přijímáním všech opatření, nezbytných k omezování dopadů naší aktivity a k ochraně přírodních zdrojů.

Více informací...

 

 

 

Podpora Boiron

30.000

- to je počet odpovědí, které každoročně poskytuje Informační oddělení společnosti Boiron pacientům a odborníkům ve zdravotnictví

Spolupracovník Boiron

18 let

a 2 měsíce - to je průměrný počet odpracovaných let zaměstnanců společnosti Boiron

ženy vs muži

94/100

to je náš index rovnosti žen a mužů v r. 2020

Karton

41 t

(tun) to je množství kartonu, které jsme ušetřili za dva roky

Firemní filosofie společnosti Boiron se vždy zakládala na upřímné a sdílené vůli zavázat se zlepšovat zdravotní stav nás všech, napomáhat mezilidským vztahům, zvyšovat spokojenost zaměstnanců na pracovišti a aktivně přispívat k ochraně naší planety. 

Sociální politika s praktickým uplatněním

 

 
Již mnoho let se ve společnosti Boiron velmi konkrétně uplatňuje humanistický přístup. Iniciativy rozvíjené Christianem Boironem v 70. letech 20. století, kterými proslula sociální politika naší společnosti, jsou stále platné. V průběhu doby je ještě posílily další aktivity na podporu respektu a angažovanosti.

 

Přístup v duchu cílů OSN

 

Dnes se strategie v oblasti sociální odpovědnosti podniků, definovaná vedením společnosti Boiron, zaměřuje na stejné výzvy a plně sleduje cíl udržitelného rozvoje pro r. 2030, který stanovila Organizace spojených národů. 

 

OSNmask

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok