Zvolit si homeopatii,

znamená zvolit si šetrnou léčbu.

Respektovat sebe sama, své zdraví i svá rozhodnutí.

Rodina v příroděplay

Vaše zdraví si zaslouží
ten největší respekt

Žena

60 %

pacientů postižených onkologickým onemocněním využívá doplňkových léčebných postupů¹, které jim pomáhají lépe snášet léčbu.

Lidé

71 %

Francouzů je toho názoru, že homeopatie je vhodným doplňkem konvenčních léků².

Lékař

300

milionů osob po celém světě užívá homeopatické léčivé přípravky³'⁴.

Žena na útesu

74 %

uživatelů soudí, že homeopatické léčivé přípravky jsou účinné².

1- Legrand A. Studie převahy v používání doplňkových lékařských oborů pacienty postiženými rakovinou: na základě 535 dotazníků vyplněných mezi dubnem a červnem 2017 ve Štrasburgu. Lékařská teze 2018. 2- Počítačová grafika ""Francouzi a homeopatie"" vytvořená IPSOS, studie provedená na 2000 jedincích. Říjen 2018 3- B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf 4- World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005

Integrativní medicína, individualizovaný přístup ke zdraví


Co kdybychom konečně začali pohlížet na všechna odvětví medicíny jako na navzájem doplňující se? Nebylo by to pro naše zdraví lepší? Nerespektovalo by to více naši svobodu volby léčby?


Ať už jde o homeopatii, alternativní postupy nebo konvenční medicínu, ve společnosti Boiron věříme výhodám každé z nich a jsme toho názoru, že by se měly raději vzájemně doplňovat, než spolu soupeřit. Jedinými skutečnými protivníky jsou totiž nemoc, nepohoda a bolest, takže abychom je porazili, musíme vyvinout veškeré možné úsilí a nic nezanedbávat. To vše za respektování vašich názorů, vaší etiky a vašeho svobodného rozhodování.


Homeopatie a věda Boironmask

Homeopatie jdoucí ruku v ruce s vědou

 

U společnosti Boiron převládá čistě vědecký přístup. 

S pokorou, bez předsudků a s vůlí nabídnout pacientovi ty nejlepší šance.

 

Společnost Boiron Česká republika se připojuje k mezinárodní informační kampani Mon Homéo Mon Choix na podporu homeopatie.

Cílem kampaně je informovat laickou veřejnost i odborníky o této terapeutické metodě, o existujícím výzkumu a studiích v homeopatii.