Často se říká, že homeopatie...

O homeopatii panuje ve společnosti stále mnoho předsudků; jde o stereotypy, kterým dodávají živnou půdu neznalost této metody i místa, které zastává v léčebných postupech. 

Vyjmenujme jen některé z nich: homeopatie je jen placebo, homeopaté jsou šarlatáni, homeopatie je jen léčení bylinkami, v homeopatii neexistují žádné studie, když užívám homeopatika, nemohu užívat jiné léky. Pokusíme se vám tyto mýty vyvrátit:  

  

1.Mýtus: Homeopatie je jen léčení bylinkami

REALITA  

Homeopatie bývá často zaměňována s fytoterapií, která ale využívá léčebných vlastností pouze rostlin, a to ve vážitelném množství.
  
Homeopatie používá kromě bylin také látky živočišného původu (hadí a včelí jed, sépiový inkoust, vápenec z ústřic atd.) a minerálního nebo chemického původu (tuha, síra, rtuť atd.).  
  
V homeopatii jsou základní látky (rostlinného, živočišného či minerálního původu) velmi ředěné a také dynamizované, což je další nepostradatelný krok výroby homeopatických léků.  
 

2.Mýtus: Když užívám homeopatika, nesmím užívat jiné léky

REALITA 

Homeopatické léky a ostatní léčivé přípravky se mohou kombinovat. Neexistují kontraindikace, které by současné podávání homeopatik a jiných přípravků omezovaly.

 

Je však třeba vždy dodržovat rady odborníka, lékaře nebo lékárníka, který vám může doporučit homeopatickou léčbu samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky. Aby byla léčba maximálně efektivní, je nutné lékaře vždy informovat o všech lécích, které užíváte.

 

3.Mýtus: Homeopatie nemá žádné studie

REALITA  

Homeopatie se zrodila z výzkumu a stále zastává zcela plnohodnotné místo ve vědě.

 

Výzkum v homeopatii je velmi aktivní v mnoha různých odvětvích, jako je základní a klinický výzkum. Celkově bylo ve vědeckých časopisech publikováno přes 6000 prací, které lze prohlížet v databázi Pubmed1, největším vyhledávacím programu studií na světě.

 

Pokud jde o klinický výzkum, bylo provedeno nesčetné množství studií, přičemž některé z nich odpovídají těm nejpřísnějším normám: kontrolované randomizované klinické studie oproti placebu. Ty dokazují účinky homeopatických léčivých přípravků u různých chorob. Například studie z roku 2019 týkající se astmatiků dokázala, že homeopatie použitá jako doplněk konvenční léčby dokáže u těchto pacientů zlepšit dýchání2.

 

 

4.Mýtus: Homeopaté jsou léčitelé a šarlatáni

REALITA  

Homeopatie je léčebná metoda s přesnými pravidly a pevnými klinickými základy, kterou v současné době ve světě používá 300 000 lékařů a v mnoha zemích se vyučuje na univerzitách.

 

V České republice působí dvě lékařské homeopatické společnosti, jež zastupují lékaře, kteří se rozhodli obohatit své medicínské vzdělání o studium homeopatie a začlenili homeopatii do své praxe.

 

Vedle lékařů mohou homeopatii v České republice provozovat i nelékaři, kteří by měli mít několikaleté homeopatické vzdělání a odpovídající praxi. Na rozdíl od začátku devadesátých let, kdy byla v České republice homeopatie nová a chyběl patřičný legislativní rámec, by se už nemělo stávat, že by se homeopatie dostala do rukou nekompetentních osob. Vzhledem k tomu, že legislativa České republiky tuto oblast dosud neošetřuje jednoznačným a jasným způsobem, je třeba, aby se pacient před začátkem léčby vždy pokusil získat maximum informací o daném homeopatovi – nelékaři – a o garantech jeho vzdělání a v každém případě zůstal také v péči svého ošetřujícího lékaře.

  

  

 

5.Mýtus: Když užívám homeopatika, nesmím pít kávu a čistit si zuby zubní pastou s mentolem

REALITA  

Homeopatické léky se nechávají zvolna rozpustit v ústech a do organismu se vstřebávají sliznicí ústní dutiny. Je proto vhodné, aby v okamžiku užití byla ústa čistá.

 

To je také důvod, proč se nedoporučuje užívání homeopatik bezprostředně před jídlem nebo těsně po něm a proč se homeopatika nezapíjejí. Totéž pravidlo platí i pro užívání výrazně aromatických látek (káva, mentol, tabák apod.), ovšem nikoliv proto, že by tyto látky samy účinnost homeopatik ovlivňovaly.

 

Neznamená to tedy, že by konzumace těchto látek byla vyloučená, nedoporučuje se pouze bezprostředně před užitím léku nebo po něm.

 

6.Mýtus: Dávkování u dítěte a dospělého nemůže být stejné

REALITA  

V homeopatii se může předepsaný léčivý přípravek lišit podle pacienta, jeho osobnosti, jeho anamnézy nebo podle příznaků, které se u něj projevují: u jedné a téže nemoci tak může být dvěma různým pacientům předepsána různá léčba.  
  
Naproti tomu užívané množství granulí je stejné bez ohledu na hmotnost a věk, ať už jde o dospělého, dítě nebo například zvíře (základní dávka je 5 granulí).  

7.Mýtus: Když se homeopatických granulí dotknu rukou, ztratí se jejich účinnost

REALITA 

Z hygienických důvodů je vhodnější omezit kontakt homeopatických granulí s rukou, stejně jako to platí pro jakékoli jiné léky.

 

Homeopatické léky společnosti Boiron se vyrábějí pomocí speciálního patentovaného způsobu trojité impregnace, díky kterému se celý objem granulí stejnoměrně nasytí účinnou látkou. Pokud se jich tedy dotknete rukou, nehrozí riziko snížení jejich účinku.

 

Z hygienických důvodů je však vhodné používat speciální dávkovač, který je součástí tuby, a granule z víčka sypat přímo do úst.

8.Mýtus: Homeopatie je drahá

REALITA

Ve srovnání s klasickou medicínou homeopatie patří mezi levné způsoby léčby. Vzhledem k tomu, že ji lze v mnoha indikacích používat i preventivním způsobem, může naopak snížit výdaje za léky nutné k pozdější léčbě onemocnění.

 

V České republice se homeopatie v současné době nehradí z prostředků veřejného zdravotního pojištění, proto vždy musí celou cenu za lék i ošetření u lékaře hradit pacient. Každý lékař homeopat má vlastní ceník služeb, se kterým by vás měl předem seznámit.

 

Ačkoliv se ceny homeopatických přípravků v jednotlivých lékárnách liší, za homeopatické léky v tubách (monokomponenty) zaplatíte okolo 100 Kč.

1- PubMed 2- Qutubuddin M, Singh S, Nayak C et al. Efficacy of individualized homeopathy in bronchial asthma in adults: Double-blind, randomized, placebo-controlled, clinical trial in the context of usual care. Advances in Integrative Medicine. 2019;58-65

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok