Zatímco veřejné zdravotnictví čelí stále většímu počtu výzev, naše zdravotní systémy se musí ubírat směrem ke globálnějšímu a odpovědnějšímu přístupu, který bude brát v úvahu stále informovanější pacienty, kteří jsou si vědomi nutnosti preventivní péče o  své zdraví. Právě proto se společnost Boiron zavázala, že se bude zasazovat o humánnější medicínu, která se řídí respektem a udržitelným rozvojem.

Přístup, který respektuje pacienta

 

Homeopatie nabízí účinná a bezpečná léčebná řešení, založená na respektu k pacientovi a k fungování lidského organismu. Homeopatie je součástí medicíny jako takové. 

Tento globální a individualizovaný přístup, který je homeopatii vlastní, zavazuje k odpovědnosti pomáhat pacientovi v jeho léčbě, a to spolu s ostatními aktéry veřejného zdraví. Naše pomoc spočívá v nabídce a disponibilitě kvalitních homeopatických léčivých přípravků.

 

 

Transparentnost a etika

 

Péče o pacienta a jeho léčba musejí být výsledkem společného rozhodování jednotlivých aktérů zdravotní péče. Jakožto farmaceutická společnost musíme předávat informace odborníkům: lékařům specialistům, praktickým lékařům, porodním asistentkám, lékárníkům... Ke každému odborníkovi ve zdravotnictví vždy přistupujeme s respektem k vybrané léčebné terapii, ctíme transparentnost vztahůetická pravidla spojená s naší činností v oblasti farmacie.

 

Děvče a tatínek

80 %

Čechů zná homeopatii¹

Žena a moře

68 %

českých uživatelů považuje homeopatii za účinnou¹

Lékař homeopat

50 %

českých pediatrů má kladný postoj k homeopatii²

Tuby granulí homeopatických přípravků

77 %

lékárníků v praxi doporučuje homeopatické léky²

(1) Průzkum realizovaný spol. MindBridge na vzorku 1000 lidí internetové populace ve věku 18-55 let, metodou CAWI – online rozhovorů, srpen 2019. (2) Průzkum realizovaný spol. Iqvia na vzorku 151 lékárníků a 79 pediatrů z celé ČR. Metoda osobního dotazování, duben 2020.

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok