lékařka

300

milionů osob po celém světě užívá homeopatické léky¹'² .

Dívka u jezera

80 %

Čechů zná homeopatii ³.

Fotografie lékárna

77 %

lékárníků v praxi doporučuje homeopatické léky⁴.

tuby

68 %

českých uživatelů považuje homeopatii za účinnou ³.

(1) B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf (2) World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005 5 Infografika „Francouzi a homeopatie“ realizovaná institutem IPSOS, studie provedená u 2000 osob. Říjen 2018 (3) Průzkum realizovaný spol. MindBridge na vzorku 1000 lidí internetové populace ve věku 18-55 let, metodou CAWI – online rozhovorů, srpen 2019. (4) Průzkum realizovaný spol. Iqvia na vzorku 151 lékárníků a 79 pediatrů z celé ČR. Metoda osobního dotazování, duben 2020.

Zaručit kvalitu léků

 

Ovládáme plně koncepci i výrobu našich léků.

Dozvědět se více o našich požadavcích na kvalitu.

 

Po celou dobu výrobního procesu provádíme četné kontroly, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich léků. Splňují pravidla Správné výrobní praxe (GMP) a nároky lokálních registračních procesů pro uvedení na trh (AMM) či registrace homeopatických léků (EH). Obdržení těchto povolení zaručuje našim pacientům, že budou mít k dispozici kvalitní a bezpečné léky. 

 

Informovat zcela transparentním způsobem 

 

Podle současných vědeckých poznatků jsou homeopatické léčivé přípravky ze své podstaty netoxické a vedlejší účinky vyvolávají jen zcela výjimečně. I přes vysoké stupně ředění výchozích látek, které jsou účinnou látkou našich léků, stále usilujeme o zamezení případného výskytu neznámých nežádoucích účinků. Za tímto účelem jsme zavedli farmakovigilanční proces, který:

- sleduje a institucím veřejného zdraví oznamuje veškeré nežádoucí účinky, které se projevily při užívání konkrétního léku,

- aktualizuje příbalové informace,

- a informuje nejen odborníky ve zdravotnictví, ale i pacienty.

 

 

Věděli jste to?  

 

Telefonní číslo 0810 809 810 je číslem informačního oddělení společnosti Boiron, určeným pro zodpovězení odborných dotazů. Naši specialisté každoročně zodpoví více než 30 000 otázek. 

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok