lékařka

51 %

českých pediatrů má kladný postoj k homeopatii¹.

Holčička a tatínek

77 %

českých lékárníků doporučuje zákazníkům ve své praxi homeopatické léky¹.

lékárník

58 %

českých pediatrů pokládá za důležité, aby poskytování homeopatické léčby bylo v kompetenci lékařů a lékárníků¹.

(1) Průzkum realizovaný spol. Iqvia na vzorku 151 lékárníků a 79 pediatrů z celé ČR. Metoda osobního dotazování, duben 2020.

Dodržovat zásady etiky

 

Velkou pozornost věnujeme transparentnosti a etice ve vztazích se všemi zástupci zdravotnického sektoru. Abychom omezili riziko nejrůznějších podvodů, informovali jsme všechny společnosti naší skupiny o doporučeních v oblasti interní kontroly a posílili jsme preventivní opatření. 

Co se týče reklamy i průzkumů na odborníky ve zdravotnictví, řídíme se referenčním dokumentem pro certifikace, zveřejněným Vrchním úřadem pro zdravotnictví v r. 2016. Řídíme se jím v oblasti propagace, ale také v oblasti deontologie a školení našich medicínských reprezentantů. Veškeré naše činnosti v oblasti reklamy jsou akreditovány a schváleny akreditačními orgány.

 

 

Dodržovat transparentnost ve vztazích

 

Ve Francii dodržujeme zásady mechanismu „transparentnost vztahů“ a na internetových stránkách transparence.sante.gouv.fr zveřejňujeme informace o výhodách poskytovaných odborníkům ve zdravotnictví a dalším aktérům z oblasti zdravotnictví.

V souladu se zákonem Sapin II jsme nastolili politiku správné praxe pro boj s korupcí a všichni naši pracovníci jsou školeni a obeznámeni s tímto typem rizika.

 

Lékařmask

Podporovat homeopatii, která sdružuje odborníky ve zdravotnictví a pacienty 

 

Homeopatie je lékaři používána již 200 let a zakládá se na jejich praxi a lékařských zkušenostech.

 

Tato léčebná metoda se dnes řadí mezi medicínské disciplíny, protože nabízí řešení potřeb odborníků ve zdravotnictví, kteří hledají spolupráci. Homeopatické léky mohou předepisovat lékaři specialisté i praktičtí lékaři, mohou je doporučovat porodní asistentky a lékárníci. Otevírá se tak možnost dialogu mezi odborníky.

Pro lékaře, kteří jsou otevřeni komplementárním léčebným metodám, představuje homeopatie v řešení zdraví pacitentů možnosti spolupráce s kolegy v rámci oboru, i s kolegy z jiných oborů. 

 

 

Podporovat homeopatii, která přispívá profesionálnímu uspokojení

 

Praktičtí lékaři homeopaté prohlašují, že jsou šťastnější než jejich kolegové praktičtí lékaři, kteří se homeopatií nezabývají. 
Zdroj „lékaři homeopaté a lékaři-potenciální homeopaté: jaké(á) uspokojení se spojují s jejich praxí?“ institut A+A 2015, Francie (základ = 200 praktických lékařů homeopatů a 200 praktických lékařů, kteří se homeopatií nezabývají)

Svědectví praktických lékařů homeopatů o osobních výhodách pramenících z praktikování homeopatie: mají více duševního klidu a více svobody v jejich osobní praxi, a také intelektuální zájem. Homeopatie totiž napomáhá jejich profesionálnímu uspokojení.
 

 

 

Sdílet :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr
ok