Navigace po stránce

» www.boiron.cz » O nás » Zeptejte se nás

Zeptejte se nás

Odpovědi na nejčastější dotazy jsou uvedené v rubrice Nejčastější dotazy (FAQ). Pokud jste zde nenašli odpověď na to, co vás zajímá, pošlete nám svůj dotaz prostřednictvím následujícího formuláře. Otázky i odpovědi jsou neveřejné, je proto nutné zadat do formuláře vaši e-mailovou adresu, na kterou vám pošleme odpověď. 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány pouze společností BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00, IČO: 25636804 jako správcem (dále jen „Správce“), za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu tří let z titulu oprávněného zájmu Správce na prokázání řádného provozu tohoto kontaktního formuláře. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle Nařízení právo po Správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací ke zpracování vašich osobních údajů společností BOIRON CZ zde

Zeptejte se nás


 

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE