Navigace po stránce

» www.boiron.cz » Homeopatie » Homeopatie v České republice » Historie homeopatie v ČR

Historie homeopatie v ČR

Přestože lze dohledat doklady o tom, že homeopatie byla používána na území České republiky i před druhou světovou válkou, padesátá léta bohužel v tomto směru znamenala úplný útlum veškerých aktivit. Homeopatie byla tehdejším politickým vedením postavena mimo rámec oficiální medicíny a na rozdíl od jiných zemí se tak lékaři ani lékárníci neměli možnost dovědět nic o její existenci, natož o jejích principech. 

Monokomponenty BOIRONAčkoliv v západní Evropě i jinde ve světě měla homeopatie možnost stát se během svého dvousetletého vývoje přirozenou součástí praxe mnoha lékařů a zájemci o ní mohli získávat informace z různých oficiálních zdrojů, včetně některých lékařských a farmaceutických univerzit, v České republice až do roku 1989 zcela chyběla literatura a až na výjimky i informovaní odborníci.

Teprve v devadesátých letech nastal v některých případech až překotný informační boom a homeopatie byla objevena i na poli české medicíny. Do České republiky začaly proudit informace zejména z Francie, Rakouska a Německa (tedy evropských zemí, kde je homeopatie vůbec nejrozvinutější), objevovala se i díla anglické homeopatické školy, později také holandské a indické. Homeopatie přirozeně oslovila mnoho lékařů, kteří cítili některé limity klasické medicíny a chtěli své terapeutické možnosti obohatit o nové přístupy, šetrné k lidskému organismu a využívající přirozených sil těla k uzdravení.

Homeopatie narážela a stále naráží (stejně jako v ostatních zemích) na nesouhlas určité části lékařů a vědců, kteří její metody považují za vědecky nedostatečně průkazné. K nepříznivému obrazu homeopatie zejména v devadesátých letech přispívala přetrvávající nízká informovanost a bohužel také nedostatečná legislativní ukotvenost homeopatické léčby v českých zákonech, které nedokázaly zabránit tomu, aby se homeopatie v některých případech nedostala do rukou ve zdravotní péči nekompetentních osob, jejichž působení se prudce vymykalo lékařské etice a zodpovědné péči o pacienta.

CEDH logoPřes všechny potíže vzniká v devadesátých letech první lékařská homeopatická společnost, na Státním ústavu pro kontrolu léčiv jsou registrována první homeopatika, pořádají se první odborné kurzy a školení. Od roku 1991 v České republice působí CEDH, mezinárodní škola klinické homeopatie, která působí v přibližně 20 zemích světa a partnersky spolupracuje s 25 různými univerzitami. Za dobu své existence v České republice bylo v rámci této školy vyškoleno již 3 800 lékařů, další lékaři a lékárníci získali vzdělání v jiných kurzech, zejména rakouské či anglické homeopatické školy.

Na území České republiky se setkává mnoho směrů homeopatie, zejména škola francouzská, rakouská a německá, anglická (často také označovaná za klasickou či konstituční homeopatii), dále pak škola holandská a indická. Přestože jednotlivé školy homeopatie přistupují k některým skutečnostem poněkud odlišným způsobem, základní principy homeopatie a používané léky zůstávají vždy stejné. V poslední době navíc můžeme pozorovat stále užší spolupráci mezi jednotlivými skupinami homeopatů v mezinárodním měřítku, která by měla přispívat k neustálému obohacování homeopatie a vést k jejímu dokonalejšímu zapojení mezi léčebné možnosti moderní medicíny.

Přestože jsou homeopatické přípravky v lékárnách k dispozici bez lékařského předpisu, od roku 2001 není možné po změně legislativy na jejich obalu uvádět oblast použití léku, což pacientům dodnes ztěžuje situaci při jejich užívání.

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE