Navigace po stránce

» www.boiron.cz » Homeopatie » Homeopatie v České republice » Homeopatie a zákony

Homeopatie a zákony

Homeopatické přípravky jsou právně definovány jako léčivé přípravky v zákoně o léčivech (č. 378/2007 Sb.), který určuje jejich charakter a vlastnosti. Například na rozdíl od doplňků stravy se na ně tedy vztahují stejně přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost jako na ostatní léčiva. Legislativa upravující problematiku homeopatických přípravků má základ v evropských směrnicích (zejména č. 2001/83/ES).

Konzultace u lékařeHomeopatické přípravky spadají pod dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jsou zde zaregistrovány tzv. zjednodušeným postupem registrace, který v tuto chvíli posuzuje pouze kvalitu a bezpečnost léku, neumožňuje však schvalovat oblast použití homeopatického přípravku a předkládat důkazy léčebné účinnosti. Proto není dovoleno na příbalových letácích a na obalech uvádět indikace daného přípravku ani tehdy, pokud je přípravek volně dostupný bez lékařského předpisu a pacient si ho sám může volně zakoupit v lékárně pro samoléčbu. Pacient je tak odkázán na doporučení odborníka, lékaře homeopata nebo lékárníka, případně na informace získané z Veřejně přístupné informační služby o léčivých přípravcích.

Situace, kdy u polykomponentních homeopatických přípravků, které jsou k samoléčbě běžně používány, není možné v příbalové informaci a na obalu uvádět oblast použití, je v Evropě i ve světě ojedinělá.

 

Pokračování:

Historie homeopatie v ČR
 

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE