Navigace po stránce

» www.boiron.cz » Homeopatie » Co je to homeopatie? » Homeopatie a věda

Homeopatie a věda

Odborný výzkum, pečlivá klinická pozorování a vědecké experimenty stojí od počátku v samotném základu homeopatie. Bez nich by homeopatie nemohla existovat ani se dále vyvíjet. Všechny způsoby použití homeopatických léků musí být podloženy spolehlivě ověřenou klinickou zkušeností lékařů. Tyto poznatky a homeopatické znalosti jsou zakotveny v národních lékopisech a bohaté homeopatické literatuře, jejímž základem jsou zpravidla homeopatické Materie mediky

Výzkum v homeopatiiKlinická účinnost homeopatie je dokumentována odbornými pracemi a klinickými observačními studiemi. Zejména v posledních letech se zvyšují investice do nových výzkumů v oblasti farmakologie, medicíny, farmakoepidemiologie a také základního výzkumu. Většina výzkumů se soustředí především na ověření účinnosti homeopatických léků, vysvětlení výsledků klinických pozorování, lepší porozumění působení homeopatického léku, vývoj nových léků, použití stávajících léků v nových indikacích a objasnění dopadů homeopatie na systém zdravotní péče. Velkou výzvou výzkumných týmů věnujících se oblasti homeopatie zůstává především prokázání mechanismu účinku homeopatického léku a vysvětlení působení infinitezimální dávky léku.

Vědecký výzkum hraje při dalším rozvoji homeopatie velkou roli, proto patří také mezi jednu ze základních priorit společnosti BOIRON.

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE