Navigace po stránce

Ředění

Matečné tinktury se buď mohou použít samostatně nebo pro přípravu některých polykomponentních léků nebo pro výrobu vyšších homeopatických ředění. V procesu mnohonásobného ředění léky postupně ztrácejí toxicitu při zachování specifického léčebného účinku homeopatika. Proto pacienti nemusí mít obavy ani při užívání léků připravených z prudce jedovatých rostlin, živočišných jedů nebo chemických toxických látek. U těchto homeopatik byla původní látka naředěna do té míry, že neobsahuje žádné prvky, které by mohly jakkoliv negativně působit na zdraví člověka. 

Centezimální ředění podle Hahnemanna

Výroba homeopatik - ředěníJedná se o způsob ředění, který se u homeopatik dostupných v České republice používá nejčastěji. Léky připravené tímto způsobem obsahují v názvu zkratku CH (čti cé há) – např. Ricinnus communis 5 CH, Arnica montana 9 CH apod. Při tomto způsobu ředění dochází ke sloučení 1 dílu matečné tinktury s 99 díly rozpouštědla (zpravidla sedmdesátiprocentního alkoholu) a k jeho prudkému protřepání (dynamizaci). Tímto způsobem vznikne roztok v prvním ředění podle Hahnemanna, tedy 1 CH. Vyšší ředění vzniknou zopakováním stejného postupu – z roztoku v ředění 1 CH se odebere 1 díl a v čisté nádobě se smíchá s dalšími 99 díly rozpouštědla – po dynamizaci vznikne ředění 2 CH, po třetím zopakování vznikne 3 CH atd. Z názvu léku označeného např. Chamomilla vulgaris 15 CH tedy můžeme vyčíst, že se jedná o homeopatikum připravené z heřmánku (latinsky chamomilla vulgaris) patnácti postupnými centezimálními ředěními podle Hahnemanna.

Decimální ředění podle Hahnemanna

Toto ředění, označované v názvu léku zpravidla písmeny DH, není v České republice tak časté, vyskytuje se však např. ve složení některých polykomponentních léků společnosti BOIRON. Probíhá stejným způsobem jako centezimální hahnemannovské ředění s jedinou výjimkou, totiž že v tomto případě vždy dochází ke sloučení 1 dílu výchozí látky s pouhými 9 díly rozpouštědla.

Ředění podle Korsakova

– jedná se o trochu jiný způsob ředění, jinak též označovaný jako korsakovské ředění nebo „ředění v jediné lahvičce“. Jeho princip spočívá v používání jediné nádoby během celého procesu ředění. Na rozdíl od ředění podle Hahnemanna se do nádoby vloží určité množství matečné tinktury a poté, co proběhne dynamizace, se 99 % tekutiny opět odsaje a nahradí se čistou vodou. Po další dynamizaci vznikne roztok v ředění 1 K. Vyšší ředění 2 K se získá po dalším odsátí 99 % z roztoku 1 K, jejich nahrazení čistou vodou v téže nádobě a následné dynamizaci. Tato může proces pokračovat až do získání požadovaného stupně ředění. Tímto způsobem se připravuje např. homeopatikum Oscillococcinum.

Video - ředění a dynamizace

 

Pokračování:

Dynamizace
Impregnace

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE