Navigace po stránce

Zeptejte se - VPOIS

Tento kontaktní formulář je součástí Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích (VPOIS) společnosti BOIRON. Otázky i odpovědi jsou neveřejné, je proto nutné zadat do formuláře vaši e-mailovou adresu, na kterou vám pošleme odpověď.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace týkající se léčivých přípravků, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností BOIRON CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00, IČO: 25636804 jako zpracovatelem (dále jen „Zpracovatel“) pro správce BOIRON 69510 Messimy, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, Francouzská republika (dále jen „Správce“), za účelem dodržení právních norem upravujících zajišťování veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), a to v souladu se standardními operačními postupy Zpracovatele a Správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu tří let z titulu oprávněného zájmu Správce na prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle Nařízení právo po Správci prostřednictvím Zpracovatele požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací ke zpracování vašich osobních údajů společností BOIRON CZ zde

Zeptejte se - VPOIS


 

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE