Navigace po stránce

Hyoscyamus niger

Poznámka:

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

Jiné označení

Hyoscyamus niger

DOSTUPNÁ ŘEDĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Název přípravku Volně prodejné 5CH 9CH 15CH 30CH 200CH 1MK 10MK
Hyoscyamus nigerne

 

 Všechny monokomponentní přípravky BOIRON v ředění 200 CH a vyšším jsou na lékařský předpis. 

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Orální podání. Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 

BALENÍ

4 g granulí

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Datum revize textu: 18.4.2019

Tento lék je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Většina monokomponentních homeopatických přípravků může být předepsána při několika odlišných onemocněních, v dávkování lišícím se podle charakteru nemoci, ale také podle konkrétního zdravotního stavu pacienta. Proto není možné uvést jednu přesnou indikaci a konkrétní dávkování u každého léku. S výběrem vhodného léku a volbou správného dávkování vám poradí odborník, lékař homeopat nebo lékárník.

 

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE